Topografia Polski app

Aplikacja mobilna do nauki polskich województw, głównych miast oraz rzek.

Kup wersję na Androida

Nauka  położenia województw, głównych miast i rzek w Polsce. 

Aplikacja ta zawiera 19 ćwiczeń, dzięki którym opanujesz położenie województw, głównych miast oraz rzek w Polsce.  

Nauka we właściwej kolejności

W pierwszej kolejności nauczysz się nazw i położenia na mapie wszystkich województw oraz ich stolic.  Następnym etapem będzie nauka  największych miast w poszczególnych województwach.

Województwa - ich nazwy i położenie

W tym ćwiczeniu opanujesz nazwy oraz położenie województw. Na początku ćwiczenia pojawi się mapa Polski z podziałem na województwa. Twoim zadaniem będzie ich  zapamiętanie, a następnie podanie poprawnej odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Stolice województw

Kolejne ćwiczenie ukierunkowane jest na naukę stolic poszczególnych województw. Analogicznie do poprzedniego ćwiczenia, najpierw pojawi się mapa z głównymi miastami  Polski.  Twoim zadaniem będzie ich  zapamiętanie, a następnie podanie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie .

Największe miasta w poszczególnych województwach

W kolejnych 16 ćwiczeniach zapoznasz się z największymi miastami w poszczególnych województwach. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach, najpierw pojawi się mapa z nazwami i położeniem miast, a następnie pytania i podanie poprawnej odpowiedzi.

Największe rzeki w Polsce

Celem ostatniego ćwiczenia  jest zapamiętanie położenia 8 największych rzek w Polsce. Tutaj również wprowadzona jest określona kolejność wykonywania ćwiczenia, czyli najpierw nauka pokazanych na mapie rzek a następnie podanie poprawnych odpowiedzi.

Chcesz dowiedzieć więcej o tej aplikacji?

Obejrzyj film promocyjny, dzięki któremu dowiesz się jak wyglada  struktura aplikacji.

Gotowy do rozpoczęcia?

Kup aplikację w swoim sklepie App Store!