Dit is het icoontje van de app "Kommagetallen & breuken" van Magiwise.

Ułamki Dziesiętne app

 

Aplikacja do nauki  podstawowych działań

na ułamkach dziesiętnych.

Ontdek de app "Kommagetallen en breuken" hier in de App Store.

W szkole uczysz się wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych.

Jest to zawiły temat i wielu uczniów uważa go za trudny. Aplikacja “Ułamki dziesiętne” pomaga dzieciom w oswojeniu się z ułamkami dziesiętnymi, ich dodawaniem, odejmowaniem oraz przekształcaniem ich na ułamki zwykłe. 

Aplikacja ma strukturę cyfrowego folderu z przejrzystymi ćwiczeniami, zawierającymi instrukcje “krok po kroku”. Składa się ona z 32 różnych lekcji z załączonymi instrukcjami oraz pięcioma końcowymi sprawdzianami.

Met deze oefening leer je getallen met decimalen plaatsen op de getallenlijn.

Oś liczbowa z ułamkami dziesiętnymi

Naukę na ułamkach dziesiętnych zaczniesz od ćwiczeń z osią liczbową.

Welk getal met decimalen is het hoogst?

Porównywanie ułamków dziesiętnych

 W tym ćwiczeniu nauczysz się rozpoznawać wartość liczby z jej częściami dziesiętnymi i setnymi. 

In deze oefening leer je getallen met decimalen kolomsgewijs optellen.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Pierwsze ćwiczenie pokaże ci jak dodawać ułamki dziesiętne przy wykorzystaniu osi liczbowej. Następnym krokiem będzie dodawanie ich do siebie za pomocą tradycyjnego zapisu sumy. Na końcu nauczysz się dodawania liczb z wieloma cyframi po przecinku.

In deze oefening leer je kommagetallen kolomsgewijs van elkaar af te trekken.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Po tym jak nauczysz się dodawać ułamki dziesiętne, rozpoczniesz lekcję odejmowania ich od siebie. Ponownie, lekcja rozpocznie się od prostszych działań, a zakończy się na odejmowaniu liczb z wieloma cyframi po przecinku.

In deze oefening leer je getallen met decimalen te delen door 10, 100 en 1000.

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

W tej części nauczysz się mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100 lub 1000. Celem tego rozdziału jest lepsze zrozumienie ułamków dziesiętnych, które reprezentują części dziesiętne, setne lub tysięczne liczb całkowitych. Istotne jest aby zrozumieć to zagadnienie, zanim przejdziemy do łączenia ze sobą ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Met deze oefening leer je breuken op te tellen door middel van komma notatie.

Używanie ułamków zwykłych wraz z ułamkami dziesiętnymi

W ostatniej części nauczysz się przekształcania ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne. Kiedy opanujesz już tą umiejętność, będziesz mógł szybko je do siebie dodawać lub od odejmować.

Obejrzyj film promocyjny, który przedstawia przegląd ćwiczeń dostępnych w aplikacji “Ułamki Dziesiętne”

Bekijk hier oefenen met kommagetalen met deze app.

Gotowy do rozpoczęcia?

Kup aplikację w swoim sklepie App Store!